Blog

Gornja Šumetlica, Croatia
22-25 Jun 2023

26

Mar

Ceremonijalni Cacao & Bobinsana rapé

Ceremonijalni cacao da bi postao ceremonijalni mora biti uzgajan na održivom imanju, poštujući regenerativne procese te obrađivan na tradicionalni način, a u dosta slučajeva poštujući zakone biodin..

26

Mar

Spremna sam..

Sjedim na terasi, ispijam gusti, meki kakao, sunce me mazi, a ja zatvaram oči. Treći je dan proljeća, nije prvi kao u Azrinoj pjesmi, ali uživam kao da je posljednji. Još uvijek se osjeti energija..