POLITIKA O PRIVATNOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na web stranici https://newdawnfeatival.com/ te se prikupljaju i pohranjuju u bazama podataka korištenjem te stranice i naših partnera Entrio Tehnologije d.o.o. web stranica.
Krajnjim korisnicima se savjetuje da pažljivo pročitaju ovu izjavu o privatnosti. Pristupom ili korištenjem naše web stranice, te stranice naših partnera krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načina korištenja https://newdawnfestival.com/ i https://www.entrio .hr/ web stranice.
Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo ga da napusti i ne pristupa niti koristi web stranicu https://newdawnfestival.com/
Ovu izjavu o povjerljivosti podataka organizator može promijeniti u bilo kojem trenutku objavom izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u rubrici „Politika privatnosti“ na web stranici. Izmjene i dopune izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici https://newdawnfestival.com/
Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i trgovca može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. .
Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, au suprotnom nadležan je sud u Dubrovniku.
Triple Creation d.o.o. (“nas”, “mi” ili “naš”) upravlja web stranicom https://newdawnfestival.com/ (“Usluga”).

Analitika
Možemo koristiti pružatelje usluga treće strane za praćenje i analizu korištenja naše usluge.

Google Analytics
Google Analytics je usluga web analitike koju nudi Google koja prati i izvješćuje o prometu na web stranici. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i nadzor korištenja naše usluge. Ovi se podaci dijele s drugim Googleovim uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa vlastite oglašivačke mreže.
Možete isključiti mogućnost da vaša aktivnost na usluzi bude dostupna Google Analyticsu instaliranjem dodatka za preglednik za isključivanje usluge Google Analytics. Dodatak sprječava Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) da dijeli informacije s Google Analyticsom o aktivnostima posjeta.
Za više informacija o praksi privatnosti tvrtke Google, posjetite web stranicu Google privatnosti i uvjeta: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Veze na druge stranice
Naša usluga može sadržavati poveznice na druge stranice kojima ne upravljamo. Ako kliknete na poveznicu treće strane, bit ćete preusmjereni na stranicu te treće strane. Toplo vam savjetujemo da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.
Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili praksu bilo kojih stranica ili usluga trećih strana.

Privatnost djece
Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 18 godina ("Djeca").
Ne prikupljamo svjesno osobne podatke od bilo koga mlađeg od 18 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik i svjesni ste da su nam vaša djeca dala osobne podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili osobne podatke od djece bez provjere pristanka roditelja, poduzimamo korake za uklanjanje tih informacija s naših poslužitelja. Promjene ove Politike privatnosti S vremena na vrijeme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama objavljivanjem novih Pravila privatnosti na ovoj stranici.
Savjetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ovih Pravila o privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima privatnosti, kontaktirajte nas:
E-poštom: info@newdawnfestival.comPRIVACY POLICY

This statement on data confidentiality refers to the confidentiality of data found on the website https://newdawnfeatival.com/ and collected and stored in databases through the use of this site
End users are advised to read this privacy statement carefully. By accessing or using our website the end user confirms that he has read, understood and agrees with all conditions of data confidentiality and methods of using the https://newdawnfestival.com/ website.
If the end user does not agree with this Privacy Policy, we instruct the end user to leave and not access or use the website https://newdawnfestival.com/
This statement on confidentiality of data may be changed by the organizer at any time by publishing the amended text of the statement on confidentiality of data in the section “Privacy Policy” on the website. Amendments to the declaration on confidentiality of data enter into force immediately after publication on the website https://newdawnfestival.com/

Dispute resolution
In the case of a dispute between a consumer and a trader, a report can be submitted to the Court of Honor of the Croatian Chamber of Commerce, the Court of Honor of the Croatian Chamber of Crafts or a proposal for conciliation to the Center for Conciliation.
The merchant and the consumer will try to resolve any disputes by agreement and peacefully, otherwise the court in Dubrovnik is competent.

Triple Creation d.o.o. (“us”, “we”, or “our”) operates the https://newdawnfestival.com/ website (the “Service”).

Analytics
We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics
Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.
For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links To Other Sites
Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.
We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.
Children’s Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.
Changes To This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.
You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.
Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:
By email: info@newdawnfestival.com