O ceremonijalnom Caca-u Ceremonijalni Cacao je 100% čista cacao pasta. Cacao kojeg zovemo ceremonijalni je uzgajan, tretiran i procesuiran na sasvim drugačiji način od uobičajenog cacaa. Ceremonijalni cacao da bi postao ceremonijalni mora biti uzgajan na održivom imanju, poštujući regenerativne procese te obrađivan na tradicionalni način, a u dosta slučajeva poštujući zakone biodinamičke poljoprivrede. Također je bitno da cijena ovog cacaa mora biti zadovoljavajaču za sve u lancu trgovine cacaom. Izrazito je bitno da svi uključeni u proces znaju i budu svijesni uloge cacaa kao ceremonijalne biljke te se prema biljčicama odnose tako. Davajući cacau pjesme, molitve, poštovanje i sve ono što spirit ove predivne biljke kasnije na ceremonijama širi na sudionike ceremonija. Ceremonijalni cacao se za naše ceremonije spravlja sa čistom izvorskom vodom bez dodataka biljnih mljeka ili pak sladila i drugih biljaka. Pijemo cacao spravljen s vodom. Voda je za pripremanje cacaa izrazito bitna jer voda nosi informacije te za tu svrhu koristimo svježu izvorsku vodu koja se dodatno puni pjesmom zahvalnosti. Mama Cacao je biljka koja će svaku našu stanicu zagrliti i zapljusnuti svojom ljubavlju. Cacao će nas ušuškati ljubavlju koja je bez granica i vremena. Cacao kao snažna biljka učiteljica nas dobro može isprati, ako ne živimo ljubav koju nosimo u sebi. Kao prava majka Cacaosita je nježna, ali istovremeno ponekad može biti i žestoka medicina. Sam cacao nema psihoaktivno djelovanje, ali nam potiče maštu, kreativnost, osjećaj ljubavi, topline, suosjećanja, zajedništva…. O Bobinsana rapé-u Bobinsana rapé je mješavina mapacha amazonskog duhana Nicotina rustica i predivne amazonske biljke bobinsane. Ovaj rape čisti i briše negativnu energiju kako si se mogli otvoriti višim stanjima svijesti. Kaže se da je za spirit i ljubav jer daje osjećaj topline i empatije. Ova mješavina može potaknuti lucidne snove i lakše nas uvesti u meditativno stanje. Rapé nam pomaže kako bi se ispravno uzemljili i držali svoj vlastiti prostor. Daje nam više fokusa na unutarnje iskustvo i viša stanja svjesti. Savršeno odgovara medicini Caca-a jer je nježan i brižan. Naše ceremonije su protkane Peruanskom Curandero tradicijom te odnosom s biljkama učiteljicama i iscjeliteljicama. U tom procesu svatko za sebe u miru ulazi u dubine svojeg tijela i duše vođen pjesmama biljaka i duhom mame Cacaosite. Svatko će uz svoju osobnu namjeru na srcu lagano uz vodstvo popiti ceremonijalnu dozu Cacao medicine. Pjesmom ćemo prizvati spirite biljaka da nam se pridruže na ceremoniji. Slijede dva kruga icaro pjesama uz šamansko bubnjanje gdje povezujemo Peruansku tradiciju s Europskim i Azijskim Šamanizmom. Gracia & Siniša